Gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens
uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Contacteer ons

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden door ons bewaard met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Server logfiles en Webalizer

Wanneer u onze websites bezoekt, worden verbindingsgegevens opgeslagen. Dit betekent dat telkens wanneer op deze server een bestand wordt geopend of een poging daartoe wordt ondernomen, de volgende gegevens over dit proces standaard in een logbestand (server log file) worden opgeslagen met het oog op de veiligheid van het systeem en voor statistische doeleinden:

 • volledig IP-adres
 • Tijdstip en methode van de oproep
 • geraadpleegde URL
 • Versie van het gebruikte HTTP-protocol
 • Resultaatwaarde van de oproep
 • Grootte van de oproep in KByte
 • Pagina die werd opgeroepen voordat deze pagina werd opgeroepen (referrer)
 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem


Al deze gegevens zijn zonder directe persoonlijke referentie. Persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet in de serverlogbestanden opgeslagen.

Op basis hiervan wordt voor dit aanbod gebruik gemaakt van het instrument "Webalizer", een webanalysesoftware voor de statistische evaluatie van de toegang van gebruikers tot het aanbod. "Webalizer" maakt overzichten van het aantal hits, bestands-/paginaverzoeken, bezoeken, enz. op basis van de gegevens in de serverlogbestanden. Een
combinatie van deze evaluaties met andere gegevensbronnen, in het bijzonder met persoonsgegevens, wordt niet uitgevoerd.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen wanneer u
de volgende keer bezoekt.

Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google Maps

Deze website gebruikt de dienst Google Maps om kaarten weer te geven en reisplannen te maken. De provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens en gegevens die door u zijn verstrekt door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derden.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Earth:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Google privacybeleid:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wij willen u hieronder informeren over de verwerking van uw
persoonsgegevens in verband met uw aankoop bij ons
.


1. doel van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de door u aangevraagde bestelling uit te voeren. De verstrekking van uw gegevens is vrijwillig, maar zonder verstrekking kan het contract niet worden gesloten.

2. overdracht van uw gegevens
Uw gegevens worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Een overdracht van uw gegevens zal alleen plaatsvinden voor zover dit

 • om de levering uit te voeren (rederij)
 • het onderhoud van de elektronische diensten (IT-leverancier)
 • voor betalingsverwerking (bank) en
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (toezending aan de belastingdienst)

nodig is.

3 Duur van de gegevensopslag
Uw gegevens worden door ons slechts zolang en in zoverre opgeslagen als voor het onder punt 1 genoemde doel noodzakelijk is of tot het verstrijken van de wettelijke opslagverplichtingen of verjaringstermijnen.

4. Verdere verwerking van uw gegevens
Uw basisgegevens worden verwerkt om u nieuwsbrieven te kunnen sturen. De gegevensverwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang om u te informeren over dezelfde of soortgelijke producten. U hebt te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

Uw rechten

U hebt in het algemeen recht op informatie, correctie, schrapping, beperking, dataportabiliteit, herroeping en bezwaar. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten inzake gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken op de volgende contactgegevens:

 Golser Wein GmbH
Hofrat Achs Weg 15
A-7122 Gols
Oostenrijk

Telefoon:
Golser Wein: +43 2173 20060 - Grammel Boscha: +43 2173 21306
Fax: +43 (0) 2173 20061
E-mail: prost@golserwein.at